Archive for January, 2016

15 Para

Teesra Paw Hissa

Read More

20 Rabiul Saani

Hadees

Read More

Quraan-e-Karim – 13 Lines

January 30, 2016

Quraan-e-Karim – 13 Lines

Read More

Hifazat

January 30, 2016

Hifazat

Read More

Quraan-e-Karim – 15 Lines

January 30, 2016

Quraan-e-Karim – 15 Lines

Read More

15 Para

Doosra Paw Hissa

Read More

19 Rabiul Saani

QUR’AAN

Read More

18 Rabiul Saani

Hadees

Read More

Qrzon ki Adaaigi

ž Insaan ek doosre ke saath mil jul kar ek nek mua’shre mein rehna pasand karta hai, kabhi aisa bhi hota hai ke use maal aur paison ki zaroorat pad jaati hai, aur us ke paas saamaan nahein hota, to woh apni zaroorat poori karne ke liye doosron se qarz leta hai. Islaam ne majboori mein qarz lene ki ijaazat to di hai, magar hattal imkaan us mein ehtiyaat baratne ki bhi taaleem di hai. Aaj ke mukhtasar bayaan mein qarz lene aur us ki adaaigi aur qarz wusool karne ke taalluq se chand baatein bayaan ki ja rahi hain.

Read More

15 Para

Pehla Paw Hissa

Read More